Vize české krajiny

Česká krajina je nádherná, ale v posledních letech se k ní chováme stále hůř. Pěstování řepky, ale i obilí a kukuřice, pro výrobu biopaliv vysává z půdy živiny, zabíjí zvířata a zamořuje přírodu chemickými látkami. Intenzivní pěstování technických plodin navíc vysušuje krajinu. Měníme tak půdu v polopoušť.

Takto to ale nemusí být, my sami se můžeme rozhodnout, jak se budeme chovat k naší zemi. Věříme, že občané České republiky chtějí žít obklopeni krajinou, která je spravována s respektem k přírodě, slouží jim k odpočinku i obživě. Podobu české krajiny určuje to, jak se k ní zemědělci chovají. Tvrdou ránu naší krajině zasadila kolektivizace 50. let, její devastace ale pokračuje i dnes a velký podíl na tom mají špatně nastavené dotace do zemědělství. Zdaleka nejničivější dopad má podpora biopaliv a bioplynových elektráren.

Chceme, aby se zemědělci chovali ke krajině odpovědně, aby pěstovali a vyráběli zdravé potraviny a dodávali je zákazníkům na venkově i v českých městech.

Máme spousty šikovných zemědělců, kteří mají vztah k půdě a chuť prodávat svým zákazníkům kvalitní české potraviny. Největší překážkou jsou pro ně dnes špatně nastavené zákony a systém dotací, který zvýhodňuje velké průmyslové koncerny, bez ohledu na přírodu, zvířata nebo zdraví svých zákazníků.

Pojďme společně vytvořit takové podmínky, ze kterých budou mít prospěch všichni občané České republiky. Současný systém je nastavený špatně, pouze vytrvalý tlak občanů donutí politiky ho změnit.

Bojujeme za českou krajinu, ve které nejsou obrovské lány řepky, kukuřice a obilí. Chceme krajinu rozmanitou, s poli rozdělenými remízky a mokřady, kde se daří divokým zvířatům. Udržitelné a ekologické zemědělství znamená střídání nejrůznějších plodin a pravidelné ponechání půdy ladem, aby se v ní dokázaly obnovit živiny i bez používání obrovského množství chemikálií. Dobytek se musí přesunout z otřesných podmínek velkochovů pod širé nebe, pouze takto vychované maso splňuje vzrůstající nároky na kvalitu potravin i etiku jejich výroby.

Máme vizi zdravé české krajiny. Doufáme, že naši vizi sdílíte a pomůžete nám ji naplnit.

Vytvořte si webové stránky zdarma!